Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers