Τετάρτη 1 Νοεμβρίου
 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers