Σάββατο 25 Νοεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers