Σάββατο 27 Ιανουαρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers