Σάββατο 31 Μαρτίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers