Σάββατο 23 Ιουνίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers