Σάββατο 14 Ιουλίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers