Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers