Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers