Σάββατο 5 Ιανουαρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers