Μ. Σάββατο 27 Απριλίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers