Τρίτη 21 Μαϊου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers