Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers