Τρίτη 22 Οκτωβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers