Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers