Πέμπτη 5 Δεκεμβρίιου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers