Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers