Πέμπτη 30 Ιουλίοιυ 

 
 
 
 
 

Κατασκευή και φιλοξενία: Microland Computers